Masking Tape by The Shut Ins
The Shut Ins

Recorded @KaiNath Studios, Laguna Beach

Mixed @KaiNath Studios, Laguna Beach

Mastered by Chris Karn

Cover Design by Samta Jones @Studio Pastiche